• Fasádní obklady a podkladové rošty

  Zavěšené provětrávané fasády s velkou paletou dekorativních desek HPL – kompaktní desky exterior.

  Velký výběr dekorů a četné formy montáže zavěšených fasád poskytují architektům, stavitelům a projektantům maximální tvůrčí možnosti.

 • provětrávané fasády

  Neviditelné upevnění fasádních kompaktních desek lepením.

  K základnímu nosnému roštu jsou exteriérové laminátové desky nalepeny certifikovanými a velice kvalitními lepidly.

 • obkladové panely

  Velká paleta barev a dřevo- dekorativních laminátových desek umožňuje architekrům velmi kreativní řešení fasád objektů.

  – vysoká odolnost
  – barevná stálost
  – jsou samonosné
  – bezpečné
  – dekorativní
  – nekorodují

 • fasádní obklady

  Neviditelné upevnění fasádních panelů prostřednictvím mechanických závěsů.

  K neviditelnému mechanickému upevnění obkladových desek slouží závěsy vetknuté do desky z rubové strany.

Strukturní uspořádání desek

Mimořádné řešení umožňující realizaci „plastických“ fasád.

Popis:
Kombinací vhodných prvků neviditelného mechanického uchycení desek typu LA3 (viz Neviditelné upevnění prostřednictvím mechanických závěsů) lze vytvářet plastický výraz pohledové plochy obkladu, který může jedinečným způsobem ozvláštnit vzhled realizované fasády. Reliéfní povrch obkladu tak může být vítaným architektonickým prvkem nejen z pohledu své vlastní podstaty, ale rovněž s uvážením plynulé proměny vzhledu fasády během dne (vlivem postupné změny úhlu osvětlení objektu a z ní plynoucí hry světla a stínů).

Parametry obkladu:

 • Nosný rošt: typu LV, modifikace s, n, k, p
 • Vhodné tloušťky desek: 8 – 20 mm
 • Maximální rozměry desek: dle statického výpočtu pro konkrétní aplikaci (na vyžádání), obecně cca 90 x 90 cm. Doporučeno řešení z užších sloupců či pásů.
 • Vyložení líce obkladu od stavební konstrukce: 30 – 400 a více mm

Výhody:

 • Světelné efekty – stíny, odlesky
 • Jedinečná možnost vytváření reliéfních výrazů fasád
 • Umožnění proměny vzhledu obkladu během dne

Poznámky:

 1. Jelikož míra předsazení a natočení desek závisí na jejich formátu a tloušťce, je třeba již ve fázi zpracování architektonického záměru posoudit jeho reálnost zpracováním detailů uchycení a ověřit tím limitní hodnoty zvolené konstrukce obkladu. Nutná konzultace s naším pracovištěm.
 2. Tento způsob upevnění desek je možné kdekoliv v ploše obkladu libovolně kombinovat s ostatními typy upevnění desek.
 3. Montáž obkladu lze provádět celoročně, s výjimkou období extrémně nepříznivého počasí, kdy konání stavebních prací brání obecně platné bezpečnostní předpisy.