• Fasádní obklady a podkladové rošty

  Zavěšené provětrávané fasády s velkou paletou dekorativních desek HPL – kompaktní desky exterior.

  Velký výběr dekorů a četné formy montáže zavěšených fasád poskytují architektům, stavitelům a projektantům maximální tvůrčí možnosti.

 • provětrávané fasády

  Neviditelné upevnění fasádních kompaktních desek lepením.

  K základnímu nosnému roštu jsou exteriérové laminátové desky nalepeny certifikovanými a velice kvalitními lepidly.

 • obkladové panely

  Velká paleta barev a dřevo- dekorativních laminátových desek umožňuje architekrům velmi kreativní řešení fasád objektů.

  – vysoká odolnost
  – barevná stálost
  – jsou samonosné
  – bezpečné
  – dekorativní
  – nekorodují

 • fasádní obklady

  Neviditelné upevnění fasádních panelů prostřednictvím mechanických závěsů.

  K neviditelnému mechanickému upevnění obkladových desek slouží závěsy vetknuté do desky z rubové strany.

Upevnění lepením

Pohledově skryté uchycení desek libovolných rozměrů.

Popis:
Jedná se o alternativu ke skrytému mechanickému upevnění, umožňující však upevňování desek velkých rozměrů. Používají se lepící systémy speciálně pro tyto účely vyvinuté, přičemž vnější podmínky musí splňovat požadavky definované výrobcem lepícího systému. Tyto požadavky se zpravidla týkají:

 • Bezprašnosti prostředí
 • Intervalu teplot, ve kterém je možné pracovat s touto technologií
 • Maximálních hodnot relativní vlhkosti vzduchu
 • Minimálních teplot spojovaných dílů ve vztahu k rosnému bodu vzduchu

Před vlastním lepením se slepované dílce upravují dle předpisů dodavatele lepících systémů. Tato úprava se týká hliníkové nosné konstrukce i odpovídajících ploch rubové strany fasádních desek.

Obecný postup úprav:

 • Obroušení, očištění (speciální čistící nátěr) a následné odvětrání
 • Opatření podkladním nátěrem a následné odvětrání.

Lepení probíhá ve třech krocích:

 • Aplikace montážních pásek
 • Nanesení pruhů lepidla
 • Montáž desek na podkladní konstrukci

Parametry obkladu:

 • Nosný rošt: typu LV, modifikace s, n, k, p
 • Vhodné tloušťky desek: 6 – 10 mm
 • Maximální rozměry desek: bez omezení, v případě rozměrných desek nutno použít silnější vrstvy lepidla
 • Vyložení líce obkladu od stavební konstrukce: 30 – 400 a více mm

Výhody:

 • Možnost upevňování desek prakticky libovolných rozměrů

Poznámky:

 1. Jedná se o cenově podstatně nákladnější variantu, než představuje například uchycení přímé prostřednictvím nýtů.
 2. Montáž obkladu lze provádět za předpokladu vnějších atmosférických podmínek odpovídajících předpisům dodavatele lepících systémů a současně počítat se zvýšenými požadavky na čistotu pracovního prostředí.
 3. Při montáži je nutné striktně dodržovat montážní předpisy dodavatele lepících systémů (úpravy povrchů, apod.).
 4. Tento způsob upevnění desek je možné kdekoliv v ploše obkladu libovolně kombinovat s ostatními typy upevnění desek.